سنگ دهبید

 سنگ دهبید  ازمعادن سنگ دهبید استخراج می شود و به بازارهای داخلی و خارجی ارسال میگردد.مشخصات ظاهری این سنگ رنگ کرم و  ساب پذیری و شفافیت بالا است .سنگ دهبید یکی از مقاومترین                        سنگ های ساختمانی دنیا به حساب میاید و رنگ بسیار زیبای ان قابل مقایسه با هیچ سنگی نیست. معادن دهبيد شامل سه معدن است. سنگ اين معادن در رنگ های کرم روشن ، كرم ، كرم مايل به تيره و تيره مايل به كرم و تيره دیده می شود و هر كدام از اين رنگها نيز خود داراي طرحهاي مختلفي هستند. مشخصات ظاهری : سنگ دهبید در طیف های رنگی مختلف  از جمله رنگ کرم روشن مایل به سفید تا نسکافه ا...
ادامه مطلب