سنگ مرمریت

طبق اصطلاح معمول درکشور ما مرمریت معادل marble بوده و حتی سنگ‌های خارج از تعریف marblee را نیز شامل می‌شود.  این سنگ، سنگی  آهکی
و دگرگون با وزن مخصوص بیشتر از سنگ آهک و مرکب از بلور کلسیت، marble دولومیت یا هر دوی آنها دارای بافت پیوندی یکپارچه یا موزائیکی است
 و جزء سنگ‌های نرم بر می‌باشد.  بطور کلی شامل کلیه سنگ‌های آهکیساختمانی غیر از مرمر و تراورتن می‌باشد و به همین علّت انواع رگه‌ها و فسیل
در بعضی از آنها دیده می شود.مرمریت ها راهم بر حسب مقدار کربنات منیزیم به نام‌های مرمریت کلسیتی، مرمریت منیزیتی یا مرمریت کلسیتی دولومیتی
و دولومیتیمی‌نامن...
Read More