تماس باما

آدرس: تهران – فرودگاه امام خميني – کیلومتر ۴۵ اتوبان تهران قم، اول شهرک صنعتی شمس آباد، مجتمع تجاری امام رضا، پلاک۷، دفتر امیر زندی

تلفن: ۰۲۱۵۶۲۲۴۴۷۹

شماره موبایل صاحب امتیاز: امیر زند کریمخانی:  ۰۹۱۲۳۷۶۶۵۳۷