مرمریت کوه سفید

ریال520,000

مرمریت کوه سفید

توضیحات

مرمریت کوه سفید

توضیحات تکمیلی

مرمریت سفید کوه

ابعاد 1×1 متر
ضخامت 2 تا 3 سانتی متر